Skoči do osrednje vsebine

Predlog nujnih ukrepov za interventni zakon za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva

Rok za prijavo je potekel.

Na Ministrstvu za zdravje smo z namenom priprave in ustreznega odzivanja na aktualno in bodočo epidemiološko situacijo v Republiki Sloveniji pregledali vseh deset do zdaj sprejetih protikoronskih paketov, pri čemer smo se osredotočili zlasti na ukrepe, ki so se oziroma se nanašajo na področje zdravstva. 

Na teh podlagah smo pripravili predlog nabora nujnih ukrepov s področja zdravstva, za katere menimo, da je glede na pričakovano kroženje virusa SARS-CoV-2 in razvoj epidemije nalezljive bolezni COVID-19 smiselno, da so vključeni v nov interventni zakon (tj. Zakon za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva).

Ker gre za interventni zakon, ki bo sprejet po nujnem zakonodajnem postopku, javna razprava ni predvidena, zato si želimo že v fazi pred uradnim medresorskim usklajevanjem pridobiti mnenja oziroma stališča vse zainteresirane (strokovne in splošne) javnosti ter predlog zakona pripraviti v kar najširšem družbenem konsenzu.

Vabimo vas, da nam do 6. septembra 2022 na naslov gp.mz@gov.si posredujete svoje pisno stališče, mnenje oziroma morebitne dodatne predloge. Ob tem vas vljudno prosimo, da morebitne pripombe na posredovan nabor ukrepov oblikujete v obliki »sledi spremembam«, morebitne dodatne ukrepe, za katere želite, da bi jih dodatno umestili v predlog zakona, pa lahko posredujete pripravljene v obliki členov z dodanimi obrazložitvami in okvirnimi finančnimi posledicami. Pri vsakem takem ukrepu se, prosimo, opredelite tudi glede njegove časovne veljavnosti oziroma trajanja.

Dodajamo, da želimo s predmetnim zakonom nasloviti zgolj ukrepe, ki se nanašajo na področje zdravstva, torej vsebine, ki sodijo na delovno področje Ministrstva za zdravje.

Za vaše sodelovanje se vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Pri pošiljanju predlogov na Ministrstvo za zdravje se prosimo sklicujte na dopisno številko: 0070-184/2022/1