Skoči do osrednje vsebine

Poziv za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi srednjih šol v letu 2023 (IVD SŠ 2023)

Rok za prijavo je potekel.

V skladu s tretjim odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA; v nadaljevanju: ZOFVI) se iz sredstev državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme za poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole in gimnazije.

Skladno z navedenim Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje poziva vse srednje šole, katerih ustanovitelj je država, k oddaji vlog za dodelitev sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi, ki jih uporabljajo za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Oddaja vlog

Prijavo na poziv se opravi preko aplikacije na spletni povezavi http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest.

Rezultati poziva

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja rezultate Poziva za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi srednjih šol v letu 2023 (IVD SŠ 2023).

Na predlog strokovne komisije je bilo potrjeno sofinanciranje vlog 70-ih zavodov z 141-imi različnimi investicijsko vzdrževalnimi deli v skupni vrednosti 4.598.636,06 EUR.

SEZNAM PREJEMNIKOV IVD SŠ 2023

Kontakt

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 

Direktorat za investicije

Suzana Korun

Telefon: 01 478 47 55

E-pošta: suzana.korun@gov.si

in

Nataša Novak Vukšinič

Telefon: 01 478 46 22

E-pošta: natasa.novak-vuksinic@gov.si