Skoči do osrednje vsebine

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020

Rok za prijavo je potekel.

Razpisna dokumentacija

 • Poziv za oddajo vloge (pdf), sprememba Poziva za oddajo vloge (pdf) in sprememba poziva za oddajo vloge 2 (pdf)višina spodbude za socialno šibkejše za leto 2019 (pdf- dopolnjeno 15. 7. 2019
 • Vloga za odločitev o podpori ESS za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019 (doc), z usmeritvami za izpolnjevanje vloge za odločitev o podpori ESS (doc)
 • Finančni načrt za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019 (xls)
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)
 • Obračun stroškov na enoto Spodbuda za socialno šibke:
  • za leto 2019 (xls)

Cilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje  udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti.
 
Program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij se bo izvajal kot neposredna potrditev operacije – program potencialnega upravičenca, ki je bil predhodno izbran prek programa Erasmus+. Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 200,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto.

 
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

Drugi podatki

 • Rok za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019 je od 1. 6. 2019 do razdelitve sredstev oziroma do vključno 30. 6. 2020.
 • Obvestilo o možnosti podaljšanja obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019 zaradi višje sile (COVID-19) (pdf
 • Za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2020, kot je bilo predvideno, vlog ne bomo sprejemali.
 • Povabilo k oddaji vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019 in obvestilo o zaključku operacije (pdf).
Trenutno ni aktualnih objav.

Kontakt

Mateja Berčan
telefon: 01 478 46 32 - vsak delovni dan med 9.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30
e-naslov: mateja.bercan(at)gov.si in gp.mizs@gov.si (s pripisom: 5442-278/2018, 5442-279/2018, 5442-280/2018)