Skoči do osrednje vsebine

Povabilo na strokovni dialog Uprave za probacijo v zvezi s pripravo javnega naročila za izvedbo druge faze razvoja informacijske rešitve ProbIS

Rok za prijavo je potekel.

Uprava za probacijo (v nadaljevanju UPRO) vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte na strokovni dialog v zvezi z javnim naročilom, katerega predmet je izgradnja, vzpostavitev in vzdrževanje probacijskega informacijskega sistema (ProbIS).

1. NAMEN STROKOVNEGA DIALOGA

Zakon o javnem naročanju (ZJN – 3, Ur.l. RS št. 91/15, v nadaljevanju ZJN – 3) v 64. členu omogoča naročniku, da pred začetkom postopka javnega naročanja z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil za odločitev o javnem naročilu v zvezi s izgradnjo, vzpostavitvijo in vzdrževanjem probacijskega informacijskega sistema (ProbIS), pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence, ter ne pomenijo kršenja načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.

Strokovni dialog je namenjen izključno podjetjem in organizacijam, ki se ukvarjajo z izgradnjo, vzpostavitvijo in vzdrževanjem informacijskih sistemov.

V okviru operacije »Učinkovito pravosodje« je znotraj podaktivnosti »Vzpostavitev sistema za zagon probacije« predvidena izgradnja »Probacijskega informacijskega sistema – ProbIS« v okviru katere se bo razvil informacijski sistem ProbIS, ki bo služil kot osnovno delovno okolje probacijskih uslužbencev za delo v predmetnih zadevah, predvsem z namenom skrajšati čas izmenjave podatkov, odpraviti napake ročnega dela, poenotiti tehnologijo, omogočiti elektronsko izmenjavo informacij in standardizirati postopke.

Strokovni dialog je namenjen zbiranju informacij za ustrezno odločitev o nadaljnjih postopkih za izdelavo druge faze v skladu s Smernicami za javno naročanje informacijskih rešitev Ministrstva za javno upravo – v okviru katere se izgradi, vzpostavi in kasneje tudi vzdržuje Probacijski informacijski sistem – ProbIS.

2. IZVEDBA STROKOVNEGA DIALOGA

Strokovni dialog bo potekal po naslednjem dnevnem redu:

  • povabilo naročnika zainteresiranim gospodarskim subjektom k strokovnemu dialogu preko spletne strani gov.si;
  • naročnik bo predstavil projekt vzpostavitve Probacijskega informacijskega sistema - ProbIS;
  • naročnik bo predstavil vprašanja sodelujočim v zvezi z izgradnjo, vzpostavitvijo in vzdrževanjem probacijskega informacijskega sistem (ProbIS) z namenom pridobitve informacij za ustrezno odločitev o nadaljnjih postopkih
  • vprašanja s strani gospodarskih subjektov v zvezi z predstavitvijo predmeta javnega naročila;

Ko bo naročnik na podlagi strokovnega dialoga pridobil dovolj potrebnih informacij za svojo ustrezno odločitev o nadaljnjih postopkih, bo zaključil s strokovnim dialogom. O zaključku strokovnega dialoga bo naročnik objavil obvestilo na svoji spletni strani.

Strokovni dialog se bo vodil v slovenskem jeziku. Vsak udeleženec sam krije morebitne stroške, povezane z udeležbo v strokovnem dialogu.

Udeležba ali neudeležba posameznega gospodarskega subjekta v strokovnem dialogu ne vpliva na njegove pravice in obveznosti v morebitnem nadaljnjem postopku javnega naročanja, ki sledi strokovnemu dialogu.

Osnova za strokovni dialog je razpisna dokumentacija javnega naročila za izgradnjo, vzpostavitev in vzdrževanje probacijskega informacijskega sistema (ProbIS), objavljena dne 25.6.2021, s številko JN004328/2021-B01.

Vsi zainteresirani se k dialogu za izgradnjo, vzpostavitev in vzdrževanje probacijskega informacijskega sistema (ProbIS) prijavite najkasneje do srede, 15. septembra 2021 do 15.00 ure na naslov gp.upro@gov.si.

Lokacija dialoga: v prostorih UPRO (sejna soba – pritličje), Beethovnova 3, Ljubljana