Skoči do osrednje vsebine

Postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Dograditev rolkarske proge na območju Rudnega polja

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavlja javno naznanilo v postopku presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Dograditev rolkarske proge na območju Rudnega polja, začetim na zahtevo nosilca posega Center Pokljuka d.o.o., Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Tomaža Roglja zastopa ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale, Savska cesta 5, 1230 Domžale.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica in Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 28. 7. 2023 do 28. 8. 2023, v prostorih Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica, in sicer v ponedeljek in torek od 7.15 do 15.00 ure, sredo od 7.00 do 17.00 ure, petek od 7.15 do 13.00 ure.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mope@gov.si.

V skladu s 97. členom ZVO-2 vabimo zainteresirano javnost ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da v roku iz 6. točke tega javnega naznanila podajo mnenja, pripombe in predloge o posegu. V skladu s 97. členom ZVO-2 vabimo nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da podajo zahteve za vstop, pri čemer je obvezen sestavni del zahteve za vstop podatek o varnem elektronskem predalu, kamor se jim bo vročalo dokumente.

V skladu z drugim odstavkom 102. člena je stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja lahko oseba, ki izkaže, da bi poseg v okolje lahko vplival na njene pravne koristi in ki vloži zahtevo za vstop v postopek v roku iz 6. točke tega javnega naznanila.

Obvestilo o podaljšanju roka

Rok iz javnega naznanila št. 35428-20/2022-2550-46 z dne 20. 7. 2023 je podaljšan za 14 dni v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Uradni list RS št. 87/2023 in 89/2023) in sicer do 11. 9. 2023.