Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Nacionalnega strateškega načrta za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 in Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo je pripravilo Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 in Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027.

Oba dokumenta sta bila obravnavana v okviru postopka celovite presoje vpliva na okolje. Zunanji izvajalec ZaVita d.o.o. je pripravil okoljsko poročilo in dodatek za zavarovana območja. Dne 13. 6. 2022 smo prejeli Mnenje Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti okoljskega poročila in dodatka št. 35409-191/2022-14 z dne 10. junija 2022.

Obveščamo vas, da se javna razgrnitev dokumentov, ki se je začela dne 15. 6. 2022 ob 8., podaljšuje od vključno 22. 7. 2022 do 16. ure.

V času javne razgrnitve lahko vsa vprašanja ali pripombe pošljete na elektronski naslov espra.mkgp@gov.si

V okviru postopka javne razgrnitve bomo dne 20. 7. 2022 ob 10 uri vse dokumente tudi javno predstavili, in sicer v živo, v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!


V primeru težav s priključitvijo na sestanek lahko pokličete na telefon 01 478 9190 oziroma pišete na e-pošto neza.sautet@gov.si.

Kontakt

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana.
T: 01 478 90 00
gp.mkgp@gov.si