GOV.SI

ODDAJA V NAJEM 13 pisarn v delu stavbe 1838-186-118, katastrska občina 1838 LITIJA stavba 186 del stavbe 118 (ID 5494445), na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, Litija