Skoči do osrednje vsebine

1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Drugi podatki:

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS št. 04/20 z dne 24. 1. 2020

- Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 2/20)

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12110/1340/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17)

- Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18)

- Program razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) je objavljen na tej povezavi:
https://www.program-podezelja.si/sl/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
 
- Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 so objavljena na tej povezavi:
https://www.program-podezelja.si/sl/merila-za-izbor-operacij  

Kontakt
INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92
Fax.: 01 478 92 06
e-pošta: aktrp@gov.si

Iskalnik