Skoči do osrednje vsebine

Objava javnega poziva za dodelitev sodnika sodišča prve stopnje na Višje sodišče v Celju

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve, 36/19 – ZDT-1C in 34/23 – odl. US) objavlja

 

 

JAVNI POZIV

 

 

sodnicam in sodnikom sodišč prve stopnje k vložitvi prijav za dodelitev ene sodnice ali sodnika sodišča prve stopnje na delo na Višje sodišče v Celju na oddelek za kazensko sodstvo in prekrške za reševanje prekrškovnih zadev.

 

Predviden čas dodelitve je tri leta.

 

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 15 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-46/2023-2030.

Kontakt

Alenka Štigl

e-mail: gp.mp@gov.si

tel. št.: (01) 369 5454