Skoči do osrednje vsebine

Namera za prodajo solastniškega deleža do ¼ nepremičnine s parc. št. 2449/1, 2480/2 in 2489, k. o. 1613 – KUŽELJ po metodi neposredne pogodbe