Skoči do osrednje vsebine

Namera za oddajo nepremičnine na območju Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig, v najem

Rok za prijavo je potekel.

Postopek oddaje v najem se vodi skladno z 52. členom, 2. točko prvega odstavka 65. člena ter določili od 62. do 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) kot zbiranje ponudb z zainteresiranimi najemniki za sklenitev neposredne pogodbe.

Upravljavec nepremičnega premoženja je Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana.

Predmet oddaje v najem so prostori v stavbi na območju Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprtega oddelka Ig, Banija 97, 1292 Ig pri Ljubljani. Gre za stavbo št. 479, ki stoji na parceli št. 1868 k.o. 1700 Ig. Stavba pod navedeno številko je razdeljena v dva dela in v naravi predstavlja dva ločena objekta. V najem se oddaja prostor delavnice v izmeri cca. 80 m² v eni stavbi ter sanitarije in tuši v drugi stavbi (ločen vhod) v izmeri cca. 35 m², skupaj cca. 115 m². Oba prostora se oddajata skupaj. Vhod v dele objektov, ki se oddajajo, je skozi vrata širine 100 cm.

Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje 5 (pet) let z možnostjo predčasne odpovedi pogodbe. Nepremičnine se oddajajo v najem predvidoma od 23. 10. 2021 dalje.

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig

tel. št.: 01 28 62 010

e-pošta: zpkzlj.oddig@gov.si