Skoči do osrednje vsebine

Namera za oddajo nepremičnin v najem - kmetijska zemljišča na območju Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 52. člena ter 2. točke prvega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

OBJAVLJA NAMERO


za oddajo nepremičnine v najem, in sicer gre za nepremičnine, ki predstavljajo v naravi kmetijska zemljišča na območju Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga te namere.

Kontakt

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig

Matej Petrovčič

030 700 110