Skoči do osrednje vsebine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana na podlagi določil 62., 63., 64., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)


OBJAVLJA NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem za nedoločen čas, in sicer 1 m 2 telekomunikacijskega prostora na lokaciji: TK Pečna reber, ki stoji na zemljišču s parc. št. 2297/91 k.o. 2490 - Postojna (ID 625621).

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je skupaj z obrazec za oddajo ponudbe (priloga 2) priloga te namere.«

- Povabilo k oddaji ponudbe (pdf)

- Obrazec - ponudba za najem (docx)

Kontakt

Branko Garafolj, Služba za informatiko in komunikacije, 01 471 2108

Antoneta Štukovnik, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, 03 420 92 72

Iskalnik