Skoči do osrednje vsebine

Nakup sistema za zvokovno snemanje in nakup sistema za določanje varnega območja govora

Kontakt

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v povabilni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki najkasneje do 30.9.2022 do 12. ure, na elektronski  naslov: glavna.pisarna@mors.si z navedbo št. 430-383/2022.

Naročnik bo odgovor objavil na spletni strani MORS-a in sicer najpozneje 2 (dva) dni pred potekom roka za oddajo ponudb.