Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-IMU-2024)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo v letu 2024 izvedli naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti prijavljeni na ta razpis niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • javni zavodi na področju kulture, ki jih ministrstvo v letu 2023 ni neposredno pozvalo k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2024 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, ne spadajo v okvir večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na področju intermedijskih umetnosti.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu ter so prepoznani kot vrhunski in nujni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi na področju intermedijskih umetnosti in zagotavljanju pogojev za njihovo ustvarjalno delo ter spodbujanju razvoja uveljavljajočih se  perspektivnih ustvarjalcev.

Rok za prijavo je do vključno 6. novembra 2023.

Javni razpis je bil 6. oktobra 2023 objavljen v Uradnem listu (številka 103/2023).