Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s čimer se bo vplivalo na:
- dvig in rast produktivnosti,
- optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja,
- večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 44.000.000 EUR.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Sprememba razpisne dokumentacije

 • 1. 4. 2022 je bila v Uradnem listu RS objavljena sprememba javnega razpisa. V skladu s tem objavljamo popravljeno razpisno dokumentacijo.

  Sprememba zajema:

  - spremembo pogoja št. 12 v točki 5.3. javnega razpisa
  - spremembo istega pogoja v točki 4. Pojasnil javnega razpisa
  - spremembo istega pogoja v obrazcu 4 - izjavi o sprejemanju pogojev javnega razpisa

  Objavljamo dokumente z vključeno spremembo.

  Prosimo, če pri prijavi na javni razpis upoštevate objavljeno spremembo pogoja št. 12 v točki 5.3. javnega razpisa in spremenjeni obrazec 4 "Izjava o sprejemanju pogojev za kandidiranje".
  Dokumentacije | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontakt

DODATNE INFORMACIJE:

 • Dodatne informacije o razpisu so na voljo na elektronskem naslovu: dpg.mgrt@gov.si.

 • Odgovori na vprašanja v zvezi z javnim razpisom Digitalna preobrazba gospodarstva (odgovori do 22. 4. 2022).

 • Uradne odgovore na vprašanja, ki postanejo sestavni del razpisne dokumentacije, podajamo izključno preko e-naslova: dpg.mgrt@gov.si.
 • V skladu z določili v 21. točki javnega razpisa bomo obravnavali vprašanja, ki bodo prispela do vključno 22. 4. 2022. Zadnji sklop odgovorov na vprašanja bo na spletni strani objavljen najkasneje 26. 4. 2022.

 • Shema državnih pomoči po točki 3.13 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

INFORMATIVNI DOGODKI:

V ponedeljek, 4. 4. 2022, ob 17. uri, bo v Tehnološkem parku potekal dogodek s predstavitvijo javnega razpisa Digitalna preobrazba gospodarstva in primerov dobrih praks integracije naprednih digitalnih tehnologij v poslovne modele po industrijskih sektorjih.

Več informacij najdete v vabilu.


V sredo, 6. 4. 2022, ob 9.30, bosta potekala informativni dan in mreženje za javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva in Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Več informacij najdete v vabilu.

V ponedeljek, 11. 4. 2022, ob 9.30, bo potekal informativni dogodek, na katerem bomo predstavili prijavne obrazce za razpis Digitalna preobrazba gospodarstva.

Dogodek bo potekal preko platforme Zoom na povezavi:

https://zoom.us/j/92250488072?pwd=amQ5NzdVRkJINEoyRGIxTS9aTmdXQT09

Predhodne prijave niso potrebne.


V četrtek, 14. 4. 2022, ob 9.30, bo potekal informativni dogodek, na katerem bomo podali osnovne informacije glede določitve velikosti podjetja.

Dogodek bo potekal preko platforme Zoom na povezavi:

https://zoom.us/j/96768936937?pwd=a1RZZUU3bnlMdVZJRWx0TkcxODdvQT09

Predhodne prijave niso potrebne.

Urad RS za intelektualno lastnino v okviru svoje Info točke nudi brezplačne informacije glede pridobitve pravic industrijske lastnine (znamka, model, patent) ter glede avtorske in sorodnih pravic. Pokličete lahko na telefonsko številko 01 620 31 01 ali pišete na elektronski naslov: sipo@uil-sipo.si.

Več informacij o pridobivanju pravil industrijske lastnine in pripravi pogodb med partnerji je na spodnjih povezavah: 

- Posnetki webinarjev, organiziranih s strani European IP Helpdesk, iz preteklosti (v rubriki IP in EU funded projects), so na voljo na: Europe - E-Learning (europa.eu). Med njimi je tudi webinar na temo konzorcijskih pogodb.

- European IP Helpdesk Bulletin No. 4 / October 2021

- Your Guide to IP in Horizon 2020

- Your Guide to IP and Contracts

 - Vzorci pogodb in sporazumov