Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s čimer se bo vplivalo na:
- dvig in rast produktivnosti,
- optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja,
- večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 44.000.000 EUR.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Usmeritve za izvajanje projektov na javnem razpisu Digitalna preobrazba gospodarstva

Sprememba razpisne dokumentacije

Dodatne informacije

1. PODALJŠANJE ROKA ZA OBVESTILA O IZIDIH JAVNEGA RAZPISA »DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA

Obveščamo vas, da se podaljšuje rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidih javnega razpisa.

Ministrstvo se bo potrudilo, da bodo sklepi na podlagi rezultatov javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« posredovani v čim krajšem času od zaključka zadnjih aktivnosti ocenjevanja.

Vljudno prosimo za razumevanje. 

2. INFORMACIJA O PREJETIH VLOGAH

Obveščamo vas, da smo na razpis prejeli 58 vlog v skupni vrednosti okrog 240 milijonov evrov, od česar je znesek zaprošenega javnega sofinanciranja dobrih 100 milijonov evrov.

3. INFORMACIJA ZA PRIJAVITELJE

Če projekt že izvajate oz. ga boste začeli izvajati pred izdajo sklepa, vas prosimo, da upoštevate vse zahteve in usmeritve  glede izvajanja in upravičenosti stroškov iz razpisne dokumentacije. Za evidentiranje dela na projektu uporabljajte to časovnico:

 - časovnica za primer, ko posamezen zaposleni dela na enem projektu,

 - časovnica za primer, ko posamezen zaposleni hkrati dela na več projektih, sofinanciranih z javnimi sredstvi.

4. DODATNE INFORMACIJE

  • Dodatne informacije o razpisu so na voljo na elektronskem naslovu: dpg.mgrt@gov.si.
  • Odgovori na vprašanja v zvezi z javnim razpisom Digitalna preobrazba gospodarstva (odgovori do 22. 4. 2022).
  • Uradne odgovore na vprašanja, ki postanejo sestavni del razpisne dokumentacije, podajamo izključno preko e-naslova: dpg.mgrt@gov.si.
  • V skladu z določili v 21. točki javnega razpisa bomo obravnavali vprašanja, ki bodo prispela do vključno 22. 4. 2022. Zadnji sklop odgovorov na vprašanja bo na spletni strani objavljen najkasneje 26. 4. 2022.
  • Shema državnih pomoči po točki 3.13 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

5. PRAVILA INDUSTRIJSKE LASTNINE

Urad RS za intelektualno lastnino v okviru svoje Info točke nudi brezplačne informacije glede pridobitve pravic industrijske lastnine (znamka, model, patent) ter glede avtorske in sorodnih pravic. Pokličete lahko na telefonsko številko 01 620 31 01 ali pišete na elektronski naslov: sipo@uil-sipo.si.

Več informacij o pridobivanju pravil industrijske lastnine in pripravi pogodb med partnerji je na spodnjih povezavah: 

- Posnetki webinarjev, organiziranih s strani European IP Helpdesk, iz preteklosti (v rubriki IP in EU funded projects), so na voljo na: Europe - E-Learning (europa.eu). Med njimi je tudi webinar na temo konzorcijskih pogodb.

- European IP Helpdesk Bulletin No. 4 / October 2021

- Your Guide to IP in Horizon 2020

- Your Guide to IP and Contracts

 - Vzorci pogodb in sporazumov

Informativni dogodki

V ponedeljek, 4. 4. 2022, ob 17. uri, bo v Tehnološkem parku potekal dogodek s predstavitvijo javnega razpisa Digitalna preobrazba gospodarstva in primerov dobrih praks integracije naprednih digitalnih tehnologij v poslovne modele po industrijskih sektorjih.

Več informacij najdete v vabilu.


V sredo, 6. 4. 2022, ob 9.30, bosta potekala informativni dan in mreženje za javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva in Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Več informacij najdete v vabilu.

V ponedeljek, 11. 4. 2022, ob 9.30, bo potekal informativni dogodek, na katerem bomo predstavili prijavne obrazce za razpis Digitalna preobrazba gospodarstva.

Dogodek bo potekal preko platforme Zoom na povezavi:

https://zoom.us/j/92250488072?pwd=amQ5NzdVRkJINEoyRGIxTS9aTmdXQT09

Predhodne prijave niso potrebne.


V četrtek, 14. 4. 2022, ob 9.30, bo potekal informativni dogodek, na katerem bomo podali osnovne informacije glede določitve velikosti podjetja.

Dogodek bo potekal preko platforme Zoom na povezavi:

https://zoom.us/j/96768936937?pwd=a1RZZUU3bnlMdVZJRWx0TkcxODdvQT09

Predhodne prijave niso potrebne.

Kontakt

  • Dodatne informacije o razpisu so na voljo na elektronskem naslovu: dpg.mgrt@gov.si.
  • Odgovori na vprašanja v zvezi z javnim razpisom Digitalna preobrazba gospodarstva (odgovori do 22. 4. 2022).
  • Uradne odgovore na vprašanja, ki postanejo sestavni del razpisne dokumentacije, podajamo izključno preko e-naslova: dpg.mgrt@gov.si.
  • V skladu z določili v 21. točki javnega razpisa bomo obravnavali vprašanja, ki bodo prispela do vključno 22. 4. 2022. Zadnji sklop odgovorov na vprašanja bo na spletni strani objavljen najkasneje 26. 4. 2022.