Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin z ID znakom: parcela 850 1012/28, parcela 850 1012/5, parcela 850 1012/24, parcela 850 1034 in parcela 850 1033/1

Rok za prijavo je potekel.

Nepremičnine v naravi predstavljajo stavbno zemljišče, v enoti urejanja prostora EUP SG-64 in EUP SG-80.

Parcela št. 1012/5
Oblika parcele je pravilni štirikotnik. V celoti je obdana s parcelo št. 1012/28. Teren je raven. Zemljišče je delno poraslo s travo, delno pa so opazni ostanki temeljev nekdanje stavbe. Zemljišče ni komunalno opremljeno.

Parcela št. 1012/24
Oblika parcele je nepravilni poligon, približno v obliki črke U. Parcela se nahaja severovzhodno od križišča Celjske in Ronkove ceste in se s severnim delom približa poslopju nekdanje železniške postaje. Pretežni del parcele predstavlja zelenica, v skrajnem sevenem delu pa preide v pločnik oziroma asfaltirano dovozno pot do parkirišča. Nepremičnina ni komunalno opremljena.

Parcela št. 1012/28
Oblika zemljišča je nepravilni podolgovati poligon, ki se razteza severno ob Celjski cesti. Jugovzhodni del parcele je širši, na skrajnem delu omejen z makadamsko potjo, ki je del parcele. Preostali del nepremičnine do Ronkove ulice je urejena zelena površina. Teren je raven, nivo terena je nižji od nivoja Celjske ceste. Zemljišče ni komunalno opremljeno.

Parcela št. 1033/1
Oblika parcele je podolgovati nepravilni štirikotnik. Teren je raven. Nepremičnina je v naravi urejena zelenica, ki se rasteza od pločnika pri uvozu na parkirišče do parcele št. 1034. Na severni in južni strani je parcela obdana s krakoma parcele št. 1012/24. Zemljišče ni komunalno opremljeno.

Parcela št. 1034
Nepremičnina se nahaja severno od križišča Celjske ceste in Ronkove ulice. Oblika parcele je pravilni štirikotnik. Teren je raven. Na treh straneh je omejena s parcelo št. 1012/24 na severovzhodni strani pa meji s parcelo št. 1033/1. Zemljišče ni komunalno opremljeno.

Ponudba se lahko odda za posamezen sklop ali oba sklopa. Ponudbena cena za posamezen sklop ne sme biti nižja od cene, navedene v besedilu objave. Kupec poleg kupnine plača pripadajoči davek.