Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb in izvajanje storitve pogodbene pošte ter plačilnega prometa v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani, v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16., 17. in 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

javno zbiranje ponudb

I. Naziv in sedež naročnika javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani

II. Vrsta pravnega posla

Oddaja nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb in izvajanje storitve pogodbene pošte ter plačilnega prometa

Kontakt

ZPKZ Ig

Matej Petrovčič

01 4201 914