Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k prijavi za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega povabila je priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona na naslednjih področjih:

  • priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za ionizirajoče sevanje;
  • priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za čas in frekvenco;
  • priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za električne veličine;
  • priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za termodinamično temperaturo;
  • priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za vlažnost;
  • priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi / bioanalize nukleinskih kislin, zlasti na področju GSO in mikroorganizmov/v bioloških in drugih materialih;
  • priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi / organske spojine zlasti maščobne kisline, steroli, biofenoli, tokoferoli, voski, triacilgliceroli, stigmastadieni / v bioloških materialih in hrani

Rok za prijavo je do 23. novembra 2023 do 12. ure.

Javni razpis je z dne, 27. oktober 2023 objavljen v Uradnem listu (številka 109/2023).

Kontakt

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo so mogoča le na podlagi pisnih vprašanj, ki jih prijavitelj dostavi na urad po pošti ali osebno na naslov Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje, ali na naslov Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov gp.mirs@gov.si.

Dodatna pojasnila bodo priloga k Dokumentaciji v zvezi z javnim povabilom k prijavi za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona in bodo objavljena na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-meroslovje/javne-objave/ v rubriki Javne objave.

Prijavitelj lahko zahteva dodatna pojasnila glede dokumentacije v zvezi z javnim povabilom najkasneje sedem (7) dni pred rokom za predložitev prijave.

Kontaktna oseba: Urška Turnšek (telefon 03/428 07 56, urska.turnsek@gov.si