Skoči do osrednje vsebine

Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev (delov) zemljišč zaradi izgradnje povezovalne ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov v km 34+484,50 (Ribnica 5), v km 34+824 (Ribnica 6) in v km 35+204 (Hrovača

Rok za prijavo je potekel.

Od 27. 7. do 12. 8. 2021 bo potekala javna razgrnitev  o ugotovitvi javne koristi za razlastitev (delov) zemljišč zaradi izgradnje povezovalne ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov v km 34+484,50 (Ribnica 5), v km 34+824 (Ribnica 6) in v km 35+204 (Hrovača) v sklopu projekta »Modernizacija Kočevske proge – 2. faza/ 2. etapa«.

Javna razgrnitev bo potekala od 27. 7. 2021 do 12. 8. 2021 na:

-  Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za kopenski promet, Langusova 4, Ljubljana,

-  spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo na naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/

-  Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

 

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 12. 8. 2021, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

- pisno na mestih javne razgrnitve,

- po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, Ljubljana, s pripisom: »Modernizacija Kočevske proge – 2. faza/ 2. etapa – javna korist«.

 

Ministrstvo za infrastrukturo bo podane predloge in pripombe posredovalo v obravnavo Vladi RS, ki bo do njih zavzela stališče in o tem obvestila dajalca pripomb oziroma predlogov.

Kontakt

Ministrstvo za infrastrukturo
gp.mzi@gov.si