Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja

Rok za prijavo je potekel.

Vlagatelji so javni vzgojno – izobraževalni, javni visokošolski ali javni raziskovalni zavodi, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javnoveljavne programe izobraževanja ali izvajajo raziskovanje s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Upravičeni stroški so stroški:
- materiala in repromateriala za izvajanje praktičnega pouka;
- drobnega inventarja in potrošnega materiala za izvajanje praktičnega pouka in laboratorijskih vaj;
- povezani z zagotavljanjem varnosti in zdravja dijakov oziroma študentov;
- najema strojev in drugih storitev (npr. najem prevoznih sredstev za prevoz dijakov), namenjenih izvajanju praktičnega pouka;
- vzdrževanja strojev, naprav in opreme na posestvih in delavnicah, namenjenih praktičnemu pouku;
- energentov, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije;
- promocije.

Kontakt

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Uradne ure po telefonu 01/580 7792: ponedeljek, torek in četrtek od 9.00 do 15.00 ure, sreda od 8.30 do 15.00 ure in petek od 8.30 do 14.00 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.