Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti

Rok za prijavo je potekel.

Način oddaje prijave

Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu po elektronski pošti, s sklicem na številko 4110-3/2019, in v enem izvodu v papirni obliki po navadni pošti, pri čemer je za identičnost obrazcev odgovoren prijavitelj. 

Datum odpiranja prijav

Odpiranje bo potekalo 15. junija 2020 in ne bo javno.

Rok o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidi javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja prispelih prijav.