Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo

Rok za prijavo je potekel.

Odgovori na postavljena vprašanja

Kontakt

Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte glavna.pisarna@mors.si ali dusan.grof@mors.si,  pri čemer morajo navesti sklic na javni razpis številka 478-199/2019. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 17.05.2021. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav, in bodo objavljena na spletni strani nosilca javnega razpisa.