Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje 2021–2027

Rok za prijavo je potekel.

Ta objava služi kot obvestilo o objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS št. 86/2021 z dne 28.5.2021 ter kot možnost pridobitve prijavnih obrazcev.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji (v nadaljevanju: kontaktna točka) za obdobje trajanja večletnega finančnega okvira, od leta 2021 do konca leta 2027, ki bo prvenstveno zagotavljala promocijo programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« ter pomoč prijaviteljem, deležnikom in upravičencem pri prijavi na razpise programa, vključno s postopkom in načini prijave, razširjanjem uporabniku prijaznih informacij in rezultatov Programa, poizvedbami za partnerje ter usposabljanjem.

Dodatna vprašanja (s pripisom številke zadeve 4300-17/2021), lahko zainteresirani prijavitelji posredujejo na naslov:

Rok za prijavo na razpis je do 28. 6. 2021. Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik, ne glede na način pošiljanja, do navedenega datuma prejme na zgornji naslov.

  • Vprašanja in odgovori

    Vprašanja in odgovori v zvezi z razpisom.
    Mnenja, pojasnila in odgovori

Kontakt