Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izvajanje operacije Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je izvajanje podpore mladoletnikom brez spremstva v Republiki Sloveniji, ki so nastanjeni v kapacitetah Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). Mladoletniki brez spremstva so otroci, ki so na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitih zastopnikov, kakor to določa področna zakonodaja.
Javni razpis poteka v dveh sklopih.
Sklop 1: VSAKODNEVNE PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
- Vsakodnevno izvajanje prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti znotraj kapacitete najmanj 4 ure.
- Omogočanje dostopa mladoletnikom brez spremstva do prostočasnih aktivnosti športnih, kulturnih in drugih institucij, kar vključuje tako plačilo kotizacij kot nakup opreme.
Sklop 2: TEDENSKE PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
- Tedensko organiziranje skupinske aktivnosti izven kapacitet UOIM (izlet).
- Štiri najmanj dvodnevne aktivnosti za vse nastanjene mladoletnike.
Javni razpis je financiran iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in sredstev proračuna Republike Slovenije.
9.2. je bila objavljena sprememba razpisne dokumentacije in med drugim podaljšan rok za oddajo vlog do 15.2.2024 do 12:00.