Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«

Rok za prijavo je potekel.

Namen JR je zagotavljanje rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti do storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih, operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih sprememb z namenom doseganja čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in družbenem življenju.

Prijavitelji na JR so zdravstveni domovi s pripadajočimi zdravstvenimi postajami iz 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP; ZZDej), ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni (v nadaljnjem besedilu: Prijavitelj).
Zdravstveni domovi, ki so vključeni v operacije »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, ali »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« ne morejo biti prijavitelji na ta JR.

JR za izbor operacij financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za JR znaša največ do 1.000.000,00 EUR.

Odpiranje ponudb: prejete ponudbe se bodo odpirale 12. 02. 2021 ob 12.00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje.

Kontakt

  • Vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujte na elektronski naslov gp.mz@gov.si (zadeva: Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«– informacije), in sicer do 4. 2. 2021 do 12.00 ure. 
  • Komunikacija bo potekala le preko elektronske pošte, in sicer enosmerno (Osebno in po telefonu ne bomo dajali informacij v zvezi z JR). To pomeni, da bomo odgovore na vprašanja sproti objavljali na spletni strani Ministrstva za zdravje. Iz objave bodo razvidni podatki: kdo je zastavil vprašanje (naziv organizacije), vprašanje in odgovor nanj. Vljudno prosimo, da vprašanja zastavljajo le potencialni prijavitelji. 

Več na portalu javnih naročil