Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

Popravek javnega razpisa, 27. 3. 2020:

  1. V točki 6. »Rok za oddajo prijave« se spremeni datum roka za prijavo na razpis »31. 3. 2020« na vseh mestih, kjer je naveden, tako da se nadomesti z datumom  »14. 5. 2020«.   

  2. V točki 7. razpisa PPU »Odpiranje prijav« se besedilo »dne 3. 4. 2020« nadomesti z besedilom »naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo prijave«.

Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2020/21, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Kontakt

Nataša Miklič
tel. 01 4005 327  ali

Vida Trilar
tel. 01 4005 233

Elektronski naslov: katis.mizs@gov.si.

Iskalnik