Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

Rok za prijavo je potekel.

OBVESTILO vsem potencialnim prijaviteljem glede prijav na Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) (v nadaljnjem besedilu: zakon) v drugem odstavku 6. člena določa, da se roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom tega zakona. Na podlagi 2. člena zakona ukrepi iz zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1. julija 2020. Vlada RS bo prenehanje razlogov za ukrepe ugotovila s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na zgoraj navedeni drugi odstavek 6. člena zakona to pomeni, da se bo rok za vložitev vlog na navedenem javnem razpisu iztekel osmi dan po uveljavitvi sklepa Vlade RS iz 2. člena zakona. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo na svoji spletni strani takoj objavilo obvestilo v zvezi s prenehanjem teh ukrepov, tako da boste vsi potencialni prijavitelji o tem pravočasno obveščeni.

Kontakt

Nataša Miklič
tel. 01 4005 327  ali

Vida Trilar
tel. 01 4005 233

Elektronski naslov: katis.mizs@gov.si.