Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2024/2025

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2024/2025 se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/24 z dne 2. 2. 2024.

Kontakt

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Direktorat za visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo

Jana Sedej, e-pošta: jana.sedej@gov.si, Telefon: 01 478 46 72