Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2023/2024

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2023/2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2023/2024

Kontakt

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Direktorat za visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo

Jana Sedej, e-pošta: jana.sedej@gov.si, Telefon: 01 478 46 72