Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028

Rok za prijavo je potekel.

Pisne vloge z vso zahtevano dokumentacijo iz poglavja III. (Dokumenti in dokazila) tega javnega razpisa morajo biti dostavljene v glavno pisarno ali poslane po pošti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje v 15 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Za javni razpis Izbira koncesionarja za javno svetovalno službo v čebelarstvu – Ne odpiraj«. Dokumentacija, ki se ne zahteva v originalu, je lahko priložena na ključku ali zgoščenki.

Javni razpis in razpisna dokumentacija