Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv zainteresiranim organizacijam za izvajanje nalog urbane kontaktne točke za Evropsko urbano iniciativo za obdobje od 1.7.2023 do 31. 12. 2029

Rok za prijavo je potekel.

Spoštovani.

Prejeli smo vprašanje glede roka, do katerega morajo zainteresirani ponudniki poslati prijavo na javni poziv, ker se objavljena roka v Uradnem listu in na spletni strani ministrstva razlikujeta.

Pojasnjujemo, da je pravilen in relevanten rok objavljen v Uradnem listu. Rok za prejem prijav na javni poziv je 14.7.2023 do 12:00 ure.

Prejeto vprašanje: »V kolikor prijavitelj v vlogi pravilno opredeli povezave na spletne strani s projekti, dogodki, dejavnostmi, ali je potrebno istočasno tudi priložiti fizična dokazila za iste projekte (dvakratno dokazilo za isto zadevo)?

ODGOVOR: Ne, dvakratna dokazila niso potrebna, zadošča ustrezni sklic v vlogi. Izpolnite torej obrazce vloge, na način da bo razvidno s katerim referenčnim poslom izkazujete izpolnjevanje posameznega merila ter navedite spletno povezavo.

Prejeto vprašanje: »Ali prav razumemo, da so nacionalni organi pristojni za teritorialno kohezijo, vsa ministrstva z institucijami, ki izvajajo teritorialno kohezijo, razpise s področja kohezijskih sredstev?«

ODGOVOR: Kot nacionalni organi pristojni za teritorialno kohezijo so tisti organi – institucije ali organizacijske enote, ki neposredno izvajajo ukrepe (priprava in vodenje razpisov, izvajanje nalog kontaktnih točk) s področja teritorialne kohezije. Kot organe pristojne za teritorialno kohezijo se v tem javnem pozivu ne upošteva celotnih ministrstev, ki vključujejo organe, ki neposredno izvajajo tovrstne ukrepe.

Prejeto vprašanje: »Med merili je zapisano merilo Vzpostavljeno sodelovanje organizacije z nacionalno kontaktno točko programa URBACZ. Ali prav razumemo, da gre za vzpostavljeno sodelovanje z Ministrstvom za naravne vire in prostor'«

ODGOVOR: Naloge nacionalne kontaktne točke URBACT v Sloveniji izvaja Inštitut za politike prostora –  IpOP.

Prejeto vprašanje: Med merili je zapisano merilo Vzpostavljeno sodelovanje organizacije z Organom upravljanja ali sekretariatom. Ali prav razumemo, da gre za vzpostavljeno sodelovanje z IpOP in SOS?«

ODGOVOR. Ne, ne gre za vzpostavljano sodelovanje z IPOP ali SOS. Merilo se nanaša na organ upravljanja in sekretariat programa URBACT. Sekretariat programa URBACT je v Parizu (www.urbact.eu). Organ upravljanja programa je prav tako v Franciji in sicer francoska nacionalna agencija za teritorialno kohezijo (Agence nationale de la cohésion des territoires).

Lep pozdrav, 

Tomaž Miklavčič