Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi zainteresirane kandidate, da kandidirajo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Za varuha je lahko imenovana oseba, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano. Kandidat za varuha ne sme imeti funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali organu sindikata ter ne sme biti član v organu upravljanja ali nadzora pravne osebe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane. Prav tako ne sme biti kmet, samostojni podjetnik posameznik ali ustanovitelj ali družbenik v gospodarski družbi, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane.

Besedilo javnega poziva

  • Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Prijava kandidata mora vsebovati:

  1. izpolnjen življenjepis Europass, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje najmanj deset let delovnih izkušenj na področju pridelave, predelave, distribucije ali prodaje živil.
  2. Izjavo, da ni član v organu upravljanja ali nadzora gospodarske družbe, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane ter nima funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali organu sindikata, da ni kmet, samostojni podjetnik posameznik ali ustanovitelj ali družbenik v gospodarski družbi, ki se ukvarja s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane.
  3. Izjavo, da ni pravnomočno obsojen na kazen zapora več kot enega leta.
  4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti uradna dokazila.
  5. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja delovanja varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano v mandatnem obdobju.

Kontakt

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega poziva se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Katarino Hočevar, telefonska številka 01 478-9156.