Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za usposabljanje za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge

Rok za prijavo je potekel.

Usposabljanje je namenjeno kandidatom za člane skupin za aktivno iskanje poginulih divjih prašičev na območjih z omejitvami za lovske družine Zveze lovskih družin Bele krajine ter lovskih družin Banja Loka – Kostel in Predgrad ter Lovišča s posebnim namenom Kočevsko.

Usposabljanje bo v skladu z 8. členom zakona izvedla Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Lovsko zvezo Slovenije.

Potek usposabljanja

Teoretični del usposabljanja bo potekal na daljavo (preko aplikacije Zoom) v enem terminu, in sicer 22. novembra 2023 ob 17.00 uri - splošni del usposabljanja za vse kandidate.

Podrobnejša navodila glede poteka usposabljanja prejmejo prijavljeni kandidati po e-pošti, najpozneje 2 dni pred usposabljanjem.

Praktični del usposabljanja bo potekal na območju visokega tveganja (LD Banja Loka – Kostel, Predgrad, Sinji vrh, Vinica, Adlešiči, Gradac, Metlika in Suhor ter LPN Kočevsko – revir Lapinje) v manjših skupinah. O točnem datumu in kraju izvedbe bodo kandidati, ki bodo opravili teoretični del, obveščeni naknadno.

Za vse kandidate, ki se bodo prijavili, je obvezen splošni del usposabljanja, ki vključuje zakonodajo s področja APK, ukrepe za preprečevanje širjenja APK, ukrepe na območju visokega tveganja, ukrepe po potrditvi ter naloge skupin za iskanje in praktično vajo iskanja poginulih divjih prašičev na terenu z uporabo aplikacije WBT. Smatra se, da je oseba usposobljena za iskanje poginulih divjih prašičev, ko opravi splošni del (teorija) usposabljanja in praktično vajo iskanja poginulih divjih prašičev na terenu z uporabo aplikacije WBT.

Postopek prijave

Kandidati, ki niso lovci, se na enega od terminov usposabljanja za člane skupin za iskanje poginulih divjih prašičev prijavijo preko obrazca ali Lovske zveze Slovenije. Kandidati izpolnjen prijavni obrazec po elektronski pošti pošljejo na epi.uvhvvr@gov.si.

Kandidati, ki so lovci - člani lovskih družin in poklicni lovci v loviščih s posebnim namenom, se na usposabljanje prijavijo preko aplikacije Lisjak.

Rok za prijave je do 19. novembra 2023.

Kontakt

mag. Ivan Ambrožič
e-naslov: ivan.ambrozic@gov.si
telefon: 01 300 13 10

mag. Aleksandra Hari
e-naslov: aleksandra.hari@gov.si
telefon: 01 300 13 24