Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih EK razpisuje za NVO iz držav članic EU ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov EU za leto 2022

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 97/23, objavilo besedilo javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2022.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije:

 • Evropski razvojni sklad (EDF),
 • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
 • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
 • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
 • Instrument za predpristopno pomoč (IPA III),
 • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
 • Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa (NDICI – Global Europe),
 • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najpozneje do 31. 12. 2025.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021 (Uradni list Republike Slovenije, številka 122/22 z dne 23. 9. 2022) in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni ali so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2021 in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni.

Vrednost javnega poziva

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije za leto 2022, znaša 120.000,00 evrov.

Dokumentacija

Vprašanja in odgovori

Vprašanje: V okviru IPA II smo dobili odobren projekt in tudi že podpisano pogodbo s strani Evropske komisije. Projekt se začne 1. 1. 2024 in traja 24 mesecev. Ali se potemtakem lahko prijavimo na odprti Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2022?

Odgovor: Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najpozneje do 31. 12. 2025. Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 22. 9. 2023.

Prejemniki sredstev

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve na objavljeni javni poziv do zaključka prijavnega roka s strani nevladnih organizacij ni prejelo nobene prijave. Javni poziv je s tem zaključen.

Strokovna komisija

Ministrica je za vodenje javnega poziva z odločbo številka 5107-1/2023/1 z dne 25. 5. 2023 imenovala tričlansko komisijo v sestavi:

 • Matjaž Florjanc Lukan, sekretar, Sektor za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (predsednik komisije),
 • Patrik Bole, svetovalec, Pisarna državnega sekretarja, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (član),
 • mag. Polonca Mrvar, pooblaščena ministrica, Direktorat za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (članica).

Kontakt

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani prijavitelji pošljejo na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer do vključno 19. septembra 2023. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo podani.