Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih EK razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic EU ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov EU za leto 2019

Rok za prijavo je potekel.

Rezultati

Ministrstvo za zunanje zadeve bo desetim nevladnim organizacijam za štirinajst projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja podelilo skupaj 104.588,07 evrov. S temi sredstvi bo pripomoglo k uspešni izvedbi projektov, ki jih deloma že sofinancira Evropska komisija. Podrobnosti so objavljene v novici o izboru.

Predmet poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):

  • Evropski razvojni sklad (EDF),
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
  • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
  • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
  • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
  • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Sofinanciranju se namenja sredstva v skupni vrednosti do 110.000,00 EUR in sicer za stroške, ki so nastali v letu 2019 in bili plačani do 6. januarja 2020 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.

Dokumentacija

Kontakt

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom in pripravo vloge se pošlje na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 6. januarja 2020. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog.

Rok za prijavo je 8. januar 2020.