Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za zunanje zadeve namenja 104.588,07 EUR za sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij s področja razvojnega sodelovanja

Ministrstvo za zunanje zadeve bo desetim nevladnim organizacijam za štirinajst projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja podelilo skupaj 104.588,07 EUR. S temi sredstvi bo pripomoglo k uspešni izvedbi projektov, ki jih deloma že sofinancira Evropska komisija.

Projekti naslavljajo različne izzive v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja preko dejavnosti usposabljanja in ozaveščanja različnih ciljnih skupin tako v Sloveniji kot tudi v partnerskih državah.

Sredstva so bila podeljena na podlagi javnega poziva z dne 13. decembra 2019 (Ul. RS, št. 76/2019). Ministrstvo za zunanje zadeve je v okviru poziva razpisalo sredstva v višini do 110.000,00 EUR. Projektom so bila odobrena sredstva v celotni vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta. Upravičeni so bili zgolj stroški, ki so nastali v letu 2019 in so bili plačani do 6. januarja 2020 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.

Ministrstvo za zunanje zadeve je podpisalo pogodbe za sofinanciranje z desetimi nevladnimi organizacijami za naslednjih 14 projektov.