Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv k izkazu interesa za kandidata Republike Slovenije v Odboru za človekove pravice (The Human Rights Committee), pogodbenem telesu Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah

Rok za prijavo je potekel.

V skladu z 28. do 32. členom Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 9/13 in 5/17) Ministrstvo za pravosodje objavlja 

JAVNI POZIV


k izkazu interesa za kandidata Republike Slovenije v Odboru za človekove pravice (The Human Rights Committee), pogodbenem telesu Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. Člani Odbora, ki morajo biti osebe z visokimi moralnimi lastnostmi in priznano strokovnostjo na področju človekovih pravic, so voljeni (mandat je štirileten) in delajo v osebnem svojstvu.
 
Zainteresirani kandidat mora v primeru izvolitve junija 2022 zagotavljati možnost redne udeležbe na zasedanjih Odbora v Ženevi (oziroma virtualno v primeru takšnega sklica), prav tako je neobhoden pogoj tekoče znanje angleškega jezika.
 
Zainteresirani kandidati lahko svojo prijavo, ki vključuje življenjepis in motivacijsko pismo v slovenskem jeziku ter izpolnjen obrazec v priponki v angleškem jeziku, oddajo na elektronski naslov gp.mp@gov.si , do vključno 1. marca 2022 z obveznim sklicem na številko 511-6/2017. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami v delovanju v mednarodnih telesih na področju človekovih pravic.

Čeprav je kandidat zapisan v moški obliki, velja tako za žensko kot za moško obliko.
 
Za dodatne informacije glede poziva prosim pokličite v Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč.