Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije DGD / PZI / PZR nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez Češnjico v Železnikih na cesti R2-403/1076 Češnjica Škofja Loka v km 0+045

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je storitev izdelave projektne dokumentacije DGD / PZI / PZR nadomestne gradnje premostitvenega objekta čez Češnjico v Železnikih na cesti R2-403/1076 Češnjica Škofja Loka v km 0+045, ki je sestavni del ureditev protipoplavnih ukrepov na pritoku Selške Sore Češnjica, za operacijo "Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore". Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, zaradi česar je potrebno upoštevati pravila EU in tehnična navodila o uporabi orodij za obveščanje javnosti, ki jih izvajajo članice EU v zvezi s pomočjo iz Kohezijskega sklada.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

Več na portalu javnih naročil