Skoči do osrednje vsebine

Določitev območij poplavljanja na porečju Savinje in na porečju Mure

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je Določitev območij poplavljanja na porečju Savinje in na porečju Mure. V sklopu naloge se bodo izdelale strokovne podlage za oceno poplavne nevarnosti na dveh porečjih. Naloga izvajalca je izdelati vsebine, ki so skladne s cilji Poplavne direktive in v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik