Skoči do osrednje vsebine

4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis

Dodatne informacije

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021, Razglasni del

Zakonodaja

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/1532/1666/1614/1738/1740/17 – popr.19/1882/1889/20152/20 in 121/21)

Informacije o razpisu

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, : 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si
  • INFO točke KGZS