Skoči do osrednje vsebine

8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Rok za prijavo je potekel.

Cilj je povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Navodila za vnos vlog

Tehnična navodila za vnos vlog

Dodatne informacije

  • Popravek razpisne dokumentacije:

30. 3. 2022 - Pri preverjanju objavljenih vsebin 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 se je ugotovilo, da manjka priloga vloge »Izjava o spremembi statusa odpadka«. Dne 30. 3. 2022 je bila zato le-ta dodana.

22. 4. 2022 -  Objava javnega razpisa se je podaljšala s 7. maja na 30. junij 2022 (povezava na Uradni list). 

Dne 24. 6. 2022: podaljšanje in popravek javnega razpisa

Vlagatelji, ki so že oddali vloge pred spremembo Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22) in se jim zaprošene vrednosti glede na spremembo stroškov lahko povišajo, lahko do zaprtja razpisa vložijo samodopolnitev z natančnim opisom spremembe stroškov ter naj po potrebi priložijo nove ponudbe ter morebitne druge spremenjene priloge (Izjava banke ipd.).
V izogib napakam vas naprošamo, da v samodopolnitvi priložite excelov dokument (v prilogi), ki naj vsebuje vse upravičene stroške, ki jih želite uveljavljati (predvsem mora biti jasna Vrednost brez DDV, DDV, Upravičena in Zaprošena vrednost ter zaporedna številka zahtevka). Samodopolnitev naj vsebuje tudi novo tabelo z dinamiko črpanja sredstev (število zahtevkov in njihove vrednosti).

Excelov dokument: SAMODOPOLNITEV ZVIŠANE VREDNOSTI STROŠKOV

  • Zakonodaja:

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 121/21 in 11/22)

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

  • Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Dne 24. 6. 2022: podaljšanje in popravek javnega razpisa, Uradni list RS, št. 87/2022

  • Informacije o javnem razpisu:

INFO točke Programa razvoja podeželja 2014-2020