Skoči do osrednje vsebine

8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Cilj je povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Navodila za vnos vlog

Tehnična navodila za vnos vlog

Dodatne informacije

Popravek Razpisne dokumentacije:

30. 3. 2022 - Pri preverjanju objavljenih vsebin 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 se je ugotovilo, da manjka priloga vloge »Izjava o spremembi statusa odpadka«. Dne 30. 3. 2022 je bila zato le-ta dodana.

22. 4. 2022 -  Objava javnega razpisa se je podaljšala s 7. maja na 30. junij 2022 (povezava na Uradni list). 

Zakonodaja:

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 121/21 in 11/22)

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Informacije o javnem razpisu:

INFO točke Programa razvoja podeželja 2014-2020