Skoči do osrednje vsebine

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Javni razpis z razpisno dokumentacijo

Navodila za vnos vlog

Tehnična navodila za vnos vlog

Dodatne informacije:

Popravki razpisne dokumentacije:

28. 1. 2022 - V »Opisu dokazil ob vložitvi vloge« se v »Potrdilu o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji, gospodarskem interesnem združenju ali zadružni zvezi« nanaša potrdilo o članstvu na leto 2021 in ne na 2020, kot je bilo napačno navedeno.  

30. 3. 2022 - Pri preverjanju objavljenih vsebin 7. javnega razpisa za podukrep 4.2 se je ugotovilo, da manjka priloga vloge »Izjava o spremembi statusa odpadka«. Dne 30. 3. 2022 je bila zato le-ta dodana. 

Zakonodaja:

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20 in 121/21)

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 202/2021 z dne 24. 12. 2021

13. 5. 2022 -  Sprememba 7. javnega razpisa za podukrep 4.2: objava javnega razpisa se je podaljšala iz 1. junija na 13. julij 2022 (Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022)

Informacije o javnem razpisu:

INFO točke Programa razvoja podeželja 2014-2020