Skoči do osrednje vsebine

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Cilj aktivnosti je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma
med 29. in 30. oktobrom 2018.

Javni razpis z razpisno dokumentacijo

Dodatne informacije

OBVESTILO (31. 1. 2024):

Na sklopu B ni več razpoložljivih sredstev, zato vlaganje vlog ni več mogoče. Na ostale sklope se vloge lahko še vlagajo.

Zakonodaja

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz PRP 2014–2020

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz PRP 2014–2020

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Informacije o javnem razpisu

Novica ob objavi javnega razpisa

INFO točke