Skoči do osrednje vsebine

3. javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Rok za prijavo je potekel.

3. javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022, znaša do 8.500 eurov.

Rok za oddajo vlog na 3. javni razpis v programskem letu 2022 za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. 5. 2023, do 23.59 ure.

Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje. Seznam je opredeljen v Prilogi 4: »Seznam sofinanciranih zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, in najvišja višina priznanih stroškov nakupa posameznega zdravila«, v Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki 2020-2022.

Upravičeni so stroški, ki so nastali med 1. avgustom 2022 in 31. decembrom 2022.

Opozorilo: V okviru tega javnega razpisa je možno sofinanciranje le tistih zdravil, ki so navedena na seznamu točke 5.3 tega javnega razpisa. Sofinanciranje ni možno uveljavljati za zdravila, ki niso navedena na seznamu (npr. Oxybee in FormicPro) oziroma za zdravila, ki se bodo lahko na novo prodajala v Republiki Sloveniji.

Javni razpis in dokumentacija

Kontakt