Skoči do osrednje vsebine

13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Rok za prijavo je potekel.

Popravek:

Popravek priloge 2: Seznam stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za 13. JR za podukrep 4.1:
Zaradi večje jasnosti in preglednosti uporabe kataloga stroškov se dopolnijo metodološka pojasnila na način, da je mogoče postavljati obore tudi za rejo domačih živali in ne samo za rejo gojene divjadi.

Omenjena priloga je bila 9. 10. 2020 zamenjana z novo prilogo.

Tehnična navodila za vnos vlog:

Informacije o javnem razpisu:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si;

  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1 razpisne dokumentacije)