Skoči do osrednje vsebine

1. javni razpis za podintervencijo naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024

Predmet podpore so naložbe v:
- ureditev trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 – vinograd, pri kateri je upravičena le postavitev nasada. Trajni nasad mora biti v celoti posajen s tolerantnimi sortami;
- tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov;
- nakup in postavitev mreže proti toči, pri čemer je v okviru te naložbe upravičen tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
- nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, kot na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.

Navodila za vnos vlog: