Skoči do osrednje vsebine

Veterinarski svet je svetovalno telo ministra na področju veterinarstva. Člane imenuje minister izmed predstavnikov Uprave, NVI, Veterinarske fakultete, Veterinarske zbornice, veterinarske službe v Slovenski vojski in drugih priznanih strokovnjakov s področja veterinarstva.

Pristojnosti

Naloge veterinarskega sveta so:

  • priprava strokovnih podlag in programskih usmeritev; 
  • spremljanje sistemskih, razvojnih in kadrovskih vprašanj v veterinarstvu in predlaganje prednostnih nalog;
  • sodelovanje pri pripravi programov zdravstvenega varstva živali;
  • sodelovanje pri pripravi kadrovskih in delovnih normativov;
  • predlaganje razvojnih programov v veterinarstvu;
  • sodelovanje pri pripravi podlag za predpise s področja veterinarstva.

Mandat 2019 - do preklica

Mandat 2013-2019