Skoči do osrednje vsebine

Veterinarski svet je svetovalno telo ministra na področju veterinarstva. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje člane Veterinarskega sveta izmed predstavnikov Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Nacionalnega veterinarskega inštituta, Veterinarske zbornice Slovenije, Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarske enote Slovenske vojske in drugih priznanih strokovnjakov s področja veterinarstva.

Pristojnosti

Naloge veterinarskega sveta so:

  • priprava strokovnih podlag in programskih usmeritev; 
  • spremljanje sistemskih, razvojnih in kadrovskih vprašanj v veterinarstvu in predlaganje prednostnih nalog;
  • sodelovanje pri pripravi programov zdravstvenega varstva živali;
  • sodelovanje pri pripravi kadrovskih in delovnih normativov;
  • predlaganje razvojnih programov v veterinarstvu;
  • sodelovanje pri pripravi podlag za predpise s področja veterinarstva.

Mandat 2023 - do preklica

Mandat 2019 - 2023

Mandat 2013-2019