Skoči do osrednje vsebine

Svet za oljkarstvo je svetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju oljkarstva. Med njegovimi nalogami so priprava mnenj, predlogov in opredelitev glede ključnih vprašanj na področju oljkarstva.

Mandat 2021

Mandat 2015-2020