Skoči do osrednje vsebine

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego

Predsednik:

  • Jože Prestor, mag. zdrav. nege, ZD Kranj

Člani:

  • mag. Zdenka Mrak, prof. zdr. vzg., UKC  Ljubljana
  • dr. Mojca Dobnik, dipl. m. s., UKC Maribor
  • dr. Jožica Peterka Novak, viš. med. s., uni. dipl. soc. ped., UPK Ljubljana
  • Rosemarie Franc, dipl. bab., UKC Maribor
  • Nataša Piletič, dipl. m. s., mag. vzg. in men. v zdr., SB Novo mesto
  • dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prof. zdr. vzg., FZV, UM
  • Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdrav. nege, ZF, UL
  • dr. Melita Peršolja, prof. zdr. vzg., FVZ,UP