Skoči do osrednje vsebine

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego

Predsednica:

  • dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prof. zdr. vzg., FZV, UM

Člani:

  • mag. Zdenka Mrak, prof. zdr. vzg., UKC  Ljubljana,
  • Danijela Pušnik, mag. zdrav. nege, UKC Maribor,
  • dr. Jožica Peterka Novak, viš. med. s., uni. dipl. soc. ped., UPK Ljubljana,
  • Rosemarie Franc, dipl. bab., UKC Maribor,
  • Nataša Piletič, dipl. m. s., mag. vzg. in men. v zdr., SB Novo mesto,
  • asist. dr. Mirjam Ravljen. viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani,
  • dr. Melita Peršolja, prof. zdr. vzg., FVZ, UP,
  • Jože Prestor, mag. zdrav. nege, ZD Kranj.